Ffurflen Ymholiad

Er mwyn ein galluogi i’ch cynorthwyo mewn modd effeithlon, byddwch cystal â darparu cymaint o wybodaeth â phosibl, ar y ffurflen isod.

Ymholiad e.e. -

  • Ydych chi angen ffurfio fel grŵp?
  • Ydych chi yn chwilio am gyllid?
  • Ydych chi angen gwybodaeth ar faterion personel?
  • Ydych chi angen gwneud cais am weld llyfr o’r llyfrgell?
  • Ydych chi angen creu polisiau gweithredu?
  • Neu angen llunio Cyfansoddiad efallai?

Os ydych angen gwybodaeth ynglyn ag unrhyw un o’r materion uchod neu os ydych angen gwybodaeth am unrhyw fater perthnasol arall a all helpu eich grŵp/mudiad i weithredu, nodwch eich manylion isod:


Ar gyfer unrhyw Ymholiad Cyllid/Grant, byddwn angen y wybodaeth isod yn ogystal os gwelwch yn dda