Adnoddau

Adnoddau/Offer ar gael i'w llogi (am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc berthnasol)

Llogi Ystafell (swyddfa Caernarfon)
Mae gennym dair ystafell gyfarfod ar gael i'w llogi yn adeilad Caernarfon.

 1. Ystafell derbynfa
  Mae'r ystafell hon gyda mynediad i'r anabl ac yn eistedd 12 o bobl o amgylch bwrdd. Gellir newid trefn y byrddau os dymunir.
 2. Ystafell lawr grisiau
  Mae'r ystafell hon i lawr grisiau ac yn eistedd hyd at 16 o bobl o amgylch bwrdd.
 3. Ystafell lawr 1af
  Mae'r ystafell hon gyda mynediad i'r anabl ac yn eistedd hyd at 6 o bobl o amgylch bwrdd.

 

Llogi Ystafell (swyddfa Dolgellau)
Mae gennym ddwy ystafell gyfarfod ar gael i'w llogi yn adeilad Dolgellau.

 1. Ystafell Joan
  Mae'r ystafell hon gyda mynediad i'r anabl ac yn eistedd hyd at 10 o bobl o amgylch bwrdd.
 2. Ystafell fach
  Mae'r ystafell hon gyda mynediad i’r anabl ac yn eistedd hyd at 4 o bobl

 

Mae prisiau gostyngol ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy’n aelodau cyfredol o Mantell Gwynedd. Cewch ei llogi trwy’r ffurflen isod neu trwy gysylltu a’r swyddfa.

Ffurflen Llogi Ystafell


Offer:

Gliniadur

Taflunydd

Flip Chart

Offer cyfieithu: offer "sibrwd"

Paned

D.S. Os na chawn rhybudd o ohiriad 24 awr cyn y digwyddiad, bydd tâl yn ddyledus

 

Offer arall i'w llogi - Rhoddir flaenoriaeth i fudiadau gwirfoddol Gwynedd i’w llogi:

Costau Llogi Offer - Rhestr Prisiau - cliciwch yma

Cofiwch, gellir llogi'r offer am bris gostyngol, os yw eich mudiad wedi ymaelodi. Ymaelodwch nawr

 

Offer Cyfieithu Sibrwd (Cyflais 3) ar gael i'w llogi o swyddfa Caernarfon a Dolgellau

 

Offer arall i'w llogi: (o swyddfa Caernarfon)

 • Sustem PA
 • Taflunydd
 • Sgrin
 • Byrddau Arddangos
 • Flip Chart (stand)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Caernarfon ar 01286 672626 neu ebostiwch ymholiadau@mantellgwynedd.com

 

Ffurflen Llogi Offer

Offer yr ydych ei angen:

Offer cyfieithu: offer "sibrwd"
Dyddiad angen yr offer
System PA (MIPRO)
Dyddiad angen yr offer


Taflunydd
Dyddiad angen yr offer


Sgrin
Dyddiad angen yr offer


Byrddau Arddangos
Dyddiad angen yr offer


Flip Chart (stand)
Dyddiad angen yr offer

 


Mae Mantell Gwynedd yn cynnig gwasanaeth paratoi cyflogau i fudiadau gwirfoddol.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Ceren Williams, Rheolydd Cyllid ar 01286 672626 ebost: ceren@mantellgwynedd.com

I wneud cais am y gwasanaeth mae angen i chi gwblhau Ffurflen Ymholiad

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma