Gwirfoddolwyr Canolfan Gymunedol

Mudiad: Canolfan Felin Fach

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr mewn dau leoliad ym Mhwllheli a Nefyn i helpu staff gyda grwpiau coginio, garddio, celf a chrefft a hobïau, cyfleoedd eraill yn cynnwys grwpiau cerdded a phobi. Byddem hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr a hoffai redeg grŵp diddordeb arbennig neu hobi fel ffotograffiaeth neu wnio, gyda chefnogaeth bob amser gan aelodau staff, heb unrhyw un yn gweithio ar eu pen eu hunain. Darperir hyfforddiant llawn a goruchwyliaeth barhaus a chyfleoedd sgiliau!

Lleoliad: Pwllheli

Oed: 18+

Manylion pellach:

  • Gwiriadau DBS
  • Darperir hyfforddiant
  • Telir costau teithio

Math o gyfle:

  • Iechyd a llesiant
  • Iechyd Meddwl
  • Cymuned

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Rydym ar agor 5 diwrnod yr wythnos
  • Dyddiau ac amser i'w drafod

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle