Hyfforddwr Nofio Cynorthwyol

Mudiad: Clwb Nofio Arfon

Disgrifiad:

Mae Clwb Nofio Arfon yn chwilio am hyfforddwr nofio cynorthwyol gwirfoddol i gefnogi eu sesiynau wythnosol bob nos Fawrth ym Mangor am 8pm

Bydd disgwyl i chi baratoi amserlenni hyfforddiant sesiynau, rhoi adborth a helpu i ysgogi nofwyr i ddatblygu eu sgiliau.

Manteision gwirfoddoli gyda ni:

  • Ennill cymwysterau gyda Nofio Cymru
  • Treuliau a Dalwyd
  • Mentora gan Hyfforddwr profiadol

Lleoliad: Bangor

Oed: 14+

Manylion pellach:

Math o gyfle:

  • Chwaraeon
  • Plant a theuluoedd

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Nos Fawrth am 8pm

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle