Gyrrwr Car Gwirfoddol

Mudiad: Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Disgrifiad:

Beth yw Gyrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol?

 

Mae'r Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol (VCS) yn rhan amhrisiadwy o'r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng. Mae'n cynnwys tîm o yrwyr gwirfoddol ymroddedig ledled Cymru sy'n defnyddio eu ceir eu hunain ac yn rhoi o'u hamser yn rhydd i helpu i gludo miloedd o gleifion i ac o apwyntiadau ysbyty fel dialysis arennol, oncoleg a chleifion allanol.

 

Mae Gyrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gleifion ledled Cymru sy’n dibynnu arnynt am gludiant i ac o’u hapwyntiadau meddygol. Mae gwirfoddolwyr yn aml yn cludo cleifion rheolaidd a gallant ddatblygu perthynas gref â nhw. I’r gyrwyr eu hunain, gall y profiad fod yn werth chweil ac rydym yn gwybod cymaint mae ein cleifion yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth.

 

Mae gyrwyr VCS yn teithio miliynau o filltiroedd ledled Cymru bob blwyddyn ac yn darparu cludiant i'r cleifion hynny sy'n gallu teithio mewn car. Mae'r oriau gwaith yn hyblyg a thelir treuliau i wirfoddolwyr ar ffurf lwfans milltiredd o 45c y filltir, i dalu am yr holl filltiroedd a wneir ar ran y Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng. Byddwch hefyd yn cael gwisg ysgol a hyfforddiant cyn i chi ymgymryd â'ch rôl.

 

Dod yn Yrrwr Gwasanaeth Car Gwirfoddol:

Rydym bob amser yn awyddus i recriwtio mwy o bobl i’r Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol ledled Cymru ac annog ceisiadau gan unrhyw un sydd ag awydd i helpu pobl ac sy’n barod i gynnig eu hamser sbâr.

Byddai disgwyl i Yrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol gludo cleifion symudol rhwng eu cartrefi a'u hysbytai i fynychu apwyntiadau meddygol. Gallai hyn naill ai olygu teithiau lleol neu bell i ysbytai ledled Cymru a Lloegr.

 

Amdanat ti:

 • Rhaid bod gennych drwydded yrru lawn y DU (uchafswm o 3 phwynt cosb)
 • Mae'n rhaid i chi gael mynediad at gar sydd ag o leiaf bedwar drws ac sydd wedi'i yswirio'n llawn, (efallai y bydd angen i chi roi gwybod i'ch yswiriwr).
 • Rydych yn fodlon ymgymryd â sgrinio iechyd galwedigaethol
 • Rydych yn fodlon ymgymryd â Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth
 • Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, yna hoffem glywed gennych!

Lleoliad: Ar draws Gwynedd

Oed: 18+

Manylion pellach:

 • Rhaid bod gennych drwydded yrru lawn y DU (uchafswm o 3 phwynt cosb)
 • Mae'n rhaid i chi gael mynediad at gar sydd ag o leiaf bedwar drws ac sydd wedi'i yswirio'n llawn, (efallai y bydd angen i chi roi gwybod i'ch yswiriwr).
 • Rydych yn fodlon ymgymryd â sgrinio iechyd galwedigaethol
 • Rydych yn fodlon ymgymryd â Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth
 • Telir treuliau i wirfoddolwyr ar ffurf lwfans milltiredd o 45c y filltir, i dalu am yr holl filltiroedd a wneir ar ran y Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng.
 • Byddwch hefyd yn cael gwisg ysgol a hyfforddiant cyn i chi ymgymryd â'ch rôl

Math o gyfle:

 • Cymuned
 • Gyrru

Dyddiau gwirfoddoli:

 • Hyblyg

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle