Gwirfoddolwyr Siop Elusen

Mudiad: Elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am unigolion i helpu yn ein siop leol i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid da, gweithrediad til, derbyn rhoddion nwyddau, didoli, stemio a chofrestru cwsmeriaid am gymorth rhodd wrth gyfrannu eitemau. Mae'r rôl hefyd yn cynnwys cadw'r siop yn lân ac yn daclus gyda stoc dda.

Mae ein siopau wedi eu lleoli yn y lleoliadau canlynol yng Ngwynedd:

  • Caernarfon
  • Bangor
  • Tywyn

Lleoliad: Ar draws Gwynedd

Oed: 16+

Manylion pellach:

  • Darperir hyfforddiant llawn

  • Angen geirda

  • Gwiriad DBS wedi'i wneud

  • Costau teithio yn cael eu had-dalu

Math o gyfle:

  • Siopau
  • Cymunedol

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Hyblyg ac i'w drafod

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle