Gwirfoddolwyr Porthi Dre

Mudiad: Porthi Dre

Disgrifiad:

Rydym yn hysbysebu rolau gwirfoddoli ar gyfer Porthi Dre yng Nghaernarfon. Mae ganddyn nhw hyb cymunedol ar Heol San Helen (ger Gorsaf Reilffordd yr Ucheldir) ac maen nhw’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y rolau canlynol:

  • Caffi / Cegin
  • Siop Elusennol
  • Rhandiroedd
  • Gwefan a chyfryngau cymdeithasol

Lleoliad: Porthi Dre, Ffordd Santes Helen, LL55 2YD, CAERNARFON

Oed: 14+

Manylion pellach:

  • Siarad Cymraeg / Dysgu
  • Hyfforddiant
  • Telir Costau Allan o Boced

Math o gyfle:

  • Cymuned
  • Pobl Ifanc

Dyddiau gwirfoddoli:

Hyblyg ac i’w drafod

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle