Gwirfoddolwyr Banc Bwyd

Mudiad: Banc Bwyd Arfon

Disgrifiad:

Rydym wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi’r banc bwyd. Allech chi roi ychydig o oriau yr wythnos i gefnogi ein gwaith?

Mae gennym amryw o rolau gwahanol ar gael. Cysylltwch gyda ni am sgwrs pellach

Lleoliad: Canolfan Gwryfai, Lon Cae Ffynnon (Cibyn Industrial Estate), Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD

Oed: 14+

Manylion pellach:

  • Siarad Cymraeg / Dysgu
  • Hyfforddiant
  • Telir Costau Allan o Boced

Math o gyfle:

  • Cymuned

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Dydd Mawrth 10-2pm
  • Dydd Iau 10-2pm

 I’w drafod

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle