Aelod o Griw Bad Achub y Glannau- Cricieth

Mudiad: RNLI

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI yn Criccieth yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’r tîm presennol fel aelod o Griw Bad Achub y Glannau. 

 

Sefydlwyd Gorsaf Bad Achub Cricieth yn 1853 ar lannau gogleddol Bae Ceredigion. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu bad achub dosbarth B dosbarth Iwerydd 85. Mae'r criwiau wedi derbyn naw gwobr am ddewrder. Sefydlwyd Gorsaf Bad Achub Cricieth yn 1853 ar lannau gogleddol Bae Ceredigion. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu bad achub dosbarth B dosbarth Iwerydd 85. Mae'r criwiau wedi derbyn naw gwobr am ddewrder. 

 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy sicrhau bod ein badau achub yn barod bob amser a thrwy fod yn aelod o griw’r bad achub ar wasanaeth ac wrth ymarfer, dan orchymyn y Llyw. 

 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 

 • Dilyn hyfforddiant a chynnal eich cymhwysedd o dan y Fframwaith Cymhwysedd, fel y bo’r angen, i gyflawni rôl aelod o griw
 • Bod ar alwad i fynd ar ‘achubiaethau’ y bad achub
 • Mynychu ymarferion
 • Cyfrannu at gynnal a chadw’r orsaf, y badau achub a’r offer yn gyffredinol 

 

 

Lleoliad: Cricieth

Oed: 16+

Manylion pellach:

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 

 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Cyfathrebwr da
 • Ffitrwydd cyffredinol
 • Y gallu i ddysgu sgiliau newydd
 • Yn byw neu’n gweithio o fewn 15 munud o’r orsaf a bod rhwng 18 a 55 oed

 

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Math o gyfle:

Dyddiau gwirfoddoli:

I'w drafod gyda chi

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle