Recriwtio Gwirfoddolwyr

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn cynnig cefnogaeth i fudiadau, elusennau, grwpiau cymunedol a gwasanaethau ar arferion da a datblygu ym mhob agwedd yn y maes gwirfoddoli.

Rydym yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwirfoddolwyr. Gallwn helpu mudiadau i recriwtio gwirfoddolwyr newydd neu hyd yn oed datblygu polisi gwirfoddoli. Gallwn gyfarfod i drafod unrhyw anghenion a chefngoaeth sydd angen arnoch gan gynnwys gyda rheolwyr neu ymddiriedolwyr eich mudiad.

Os ydych yn fudiad sydd eisiau cofrestru eich cyfleoedd gwirfoddoli gyda ni, dilynwch y linc isod at wefan Gwirfoddoli Cymru a chliciwch ar ‘Angen Gwirfoddolwyr’ ar y dudalen flaen. Am gefnogaeth pellach, cysylltwch gyda’r tim gwirfoddoli yn Mantell Gwynedd

Cliciwch yma i fynd i wefan Gwirfoddoli Cymru

Cysylltwch â ni am drafodaeth pellach