Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cliciwch ar y linc isod i weld ac i ymholi am yr holl gyfleoedd eraill sydd ar gael.
www.gwynedd.volunteering-wales.net

 

 

Cofrestru Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os ydych yn fudiad sydd eisiau cofrestru eich cyfleoedd gwirfoddoli gyda ni, dilynwch y linc isod at wefan Gwirfoddoli Cymru a chliciwch ar ‘Angen Gwirfoddolwyr’ ar y dudalen flaen. Am gefnogaeth pellach, cysylltwch gyda’r tim gwirfoddoli yn Mantell Gwynedd
www.gwynedd.volunteering-wales.net

Dyma enghreifftiau isod o’r cyfleoedd newydd yng Ngwynedd.