Gwirfoddoli yn Ultra-Trail Snowdonia-Mai 2024

Mudiad: Ultra-Trail Snowdonia by UTMB

Disgrifiad:

Mae Ultra-Trail Eryri yn dychwelyd i Lanberis am y 6ed flwyddyn yn cynnal rhediadau tra-tral gwib o amgylch Eryri Parc Cenedlaethol Eryri ddydd Gwener 10fed - dydd Sul 12fed Mai 2024.

 

UTS yw ateb y DU i'r ultra-marathons mynydd mawr a geir mewn mannau eraill yn Ewrop ac mae bellach yn rhan o Gyfres y Byd UTMB®. Yr hyn sy'n gwneud UTS mor unigryw yw ei lwybrau mynyddig o bedwar pellter sydd ar gael, yn amrywio o 25km i 100 milltir. Mae holl lwybrau’r ras yn cychwyn yn Llanberis ac yn darparu’r daith fawreddog orau o amgylch mynyddoedd Eryri Parc Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys copaon a llwybrau mwyaf nodedig yr ardal.

 

Mae’r tîm y tu ôl i Ultra-Trail Eryri yn awyddus i gael cymorth trigolion lleol, clybiau chwaraeon a chymdeithasol, myfyrwyr, Cymry a phobl sy’n frwd dros yr awyr agored i helpu i gyflwyno’r digwyddiad byd-eang hwn a darparu profiad unigryw i’r 3,000 o gyfranogwyr.

 

Mae rôl i bawb, boed yn croesawu cyfranogwyr yn y Gofrestru, Gyrru ein cerbydau o amgylch Eryri, rhoi ein medalau ar y llinell derfyn, marcio'r llwybr, darparu cymorth meddygol neu gadw ein rhedwyr wedi'u bwydo a'u hydradu, mae UTS eich angen chi!

 

Mae sifftiau ar gael yn ystod y dydd neu'r nos a gallwch wirfoddoli am un diwrnod yn unig neu'r profiad pedwar diwrnod llawn.

 

Fel diolch am gynnig eu hamser gwerthfawr, mae gwirfoddolwyr yn cael Credydau Digwyddiad, Dillad Tîm Digwyddiadau, prydau ar shifft a chefnogaeth gyda theithio/llety os oes angen.

 

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais yn https://snowdonia.utmb.world/get-involved/join-the-adventure/become-a-volunteer

Lleoliad: Llanberis - Eryri

Oed: 16+

Manylion pellach:

Math o gyfle:

  • Chwaraeon
  • Digwyddiadau
  • Awyr agored

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Cynhelir y digwyddiad rhwng y 10fed a 12fed o Fai 2024

  • Mae sifftiau ar gael yn ystod y dydd neu'r nos a gallwch wirfoddoli am un diwrnod yn unig neu'r profiad pedwar diwrnod llawn.

     

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle