Cyfeillio gwirfoddol

Mudiad: Derwen

Disgrifiad:

Mae Amser Ni yn mynd â phlant ac oedolion ifanc ar dripiau ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog.

 

Mae'r teithiau hyn yn canolbwyntio ar gael hwyl a chyfle i'r cyfranogwyr gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd diogel.

 

Fel gwirfoddolwr bydd disgwyl i chi wneud yn siŵr bod pawb yn hapus ac yn cael amser da.

 

Byddem hefyd yn gobeithio y byddwch yn cymryd rhan yn y gweithgareddau arfaethedig.

 

Gallwn eich codi a'ch gollwng gartref. Telir am fwyd a gweithgareddau.

 

Gallwch ddod ar gynifer neu gyn lleied o deithiau ag y dymunwch.

 

Os hoffech chi wneud newid cadarnhaol ym mywydau rhai pobl ifanc (wrth gael hwyl) cysylltwch â ni.

Lleoliad: Ar draws Gwynedd

Oed: 18+

Manylion pellach:

  • Byddwn yn cynnal gwiriadau DBS
  • Darperir hyfforddiant
  • Telir costau teithio
  • Anghenion cymorth ychwanegol

Math o gyfle:

  • Plant a theuluoedd
  • Cymuned
  • Pobl ifanc

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Hyblyg- gallwch ddod ar gynifer neu gyn lleied o deithiau ag y dymunwch.

     

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle