Ffrindia’

NODER: Yn anffodus, mae’r prosiect yma wedi cau ers 31.3.17

"Rhowch eich ffydd mewn ffrind"

 

Ydy chi yn berson unigryw sydd yn gallu cyd dynnu gyda pobl, felly darllenwch ymlaen mae Ffrindia’ eich angen i wirfoddoli........

Mae Ffrindia’ yn gynllun, cyffrous ar gyfer trigolion Gwynedd. Yn syml mae’ recriwtio gwirfoddolwyr i gyfeillio â unigolion dros 50 oed sydd yn unig, ynysig, neu mewn perygl o fod ar ffiniau cymdeithas.

Bydd gwirfoddolwyr FFRINDIA' yn cyfeillio i leihau'r teimlad o unigrwydd a diffyg hyder. Mae'r cynllun yn gweithio tuag at hybu hunanhyder ac annibyniaeth ymysg y rhai fydd yn elwa o'r cynllun.

 

FFRINDIA' - lle byddem ni heb ein gilydd a heb ffrindia'?

RHANNU'R broblem, rhannu'r baich dyma'n gweledigaeth.

I sicrhau'r gorau i bawb, bydd tîm FFRINDIA' yn cynnig cefnogaeth bob cam o'r ffordd.

NI fydd cost am y gwasanaeth, ac ni eithrir unrhyw un o'r cynllun ar sail adnoddau ariannol a/neu gofal.

DEWISWCH wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun yng ngwir ystyr y gair.

I dderbyn rhagor o wybodaeth, gwnewch ymholiad isod.

AMSER a brwdfrydedd fydd yr unig gost i chi!

 

Rhowch eich ffydd mewn ffrind

Mae nifer o bobl sydd ag anghenion gofal yn y gymuned yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan ym mywyd cymdeithasol a chymunedol.....


FFRINDIA' Trwy Wynedd

O Aberdaron i'r Bala ac o Dywyn i Gwm Y Glo, mae'r gwasanaeth ar gael ym mhob ardal yng Ngwynedd.

I weld ein fidios diweddaraf cliciwch yma

 

Gellir lawrlwytho copiau o’n Newyddlen/Cylchlythyr Gwirfoddolwyr Ffrindia’ isod:

 

 • Adroddiad SROI Report 2016 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Ffrindia’ - Meirionnydd - Ionawr 2016 - cliciwch yma
 • Newyddlen Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Gwanwyn 2015 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Ffrindia – Meirionnydd - Chwefror 2015 - cliciwch yma 
 • Special Focus on befriending Ionawr 15, 2015 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Arfon - Haf 2014 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Medi 2014 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Mai 2014 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Hydref 2013 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Ffrindia’ - Meirionnydd - Awst 2013- cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Ebrill 2013 - cliciwch yma
 • Newyddlen Gwirfoddolwyr - Arfon - Gwanwyn 2013 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr - Dwyfor - Ionawr 2013 - cliciwch yma
 • Newyddlen Gwirfoddolwyr - Arfon - Hydref 2012 - cliciwch yma
 • Cylchlythyr Gwirfoddolwyr Hydref 2012 - cliciwch yma