ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Cyfranogi


Mae cyfranogi i deuluoedd yn rhoi:

  • Ystyr o bwrpas a chymhwysedd yn eu bywydau -cred eu bod yn gallu gwneud effaith positif ar fywydau ei hunain ac ar fywydau eu cyfoedion, teulu a chymdeithas
  • Gwelliant yn ei hunan ddelwedd a hunan barch

Cyfle i ennill ac ehangu ei sgiliau, gan gynnwys datrys problemau, negydu a sgiliau cyfathrebu.

Mae’r prosiect yn cynnig gwasanaeth unigryw ar gyfer pob un o’r teuluoedd mae’n cefnogi. Bydd anghenion y teulu yn cael eu mesur gan ddefnyddio Seren Ddeilliannau a bydd y gwasanaeth yn cael ei gytuno a’i teilwro yn ôl yr anghenion hyn.
Er mwyn sicrhau bod y teuluoedd yn rhan o ac yn cael dylanwad ar y gwasanaethau a gynigir gan y prosiect, maent yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n berthnasol i’r prosiect.

Hyd yma, mae’r prosiect wedi:-

  • Cynnwys rhieni mewn cyfweliadau staff
  • Cynnwys rhieni i ddylunio logo’r prosiect
  • Cefnogi rhiant i ymuno a Phanel Ymgynghorol Teuluoedd, sydd yn cael ei arwain gan dîm monitro Gwella’r Dyfodol
  • Rhoi cyfle i riant i ddylunio cylchlythyr y prosiect
  • Gwahodd rhieni i fod yn aelodau o Grŵp Llywio'r prosiect
 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd