ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

SROI


Mesur eich Gwerth Gymdeithasol

A ydych yn deall be’ ydy effaith gwaith eich mudiad ar y bobl sydd mwyaf pwysig i chi?

Mae’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn y sector wirfoddol yn chwarae rhan bwysig iawn ym mywydau nifer yn ein cymunedau, ac mi ddylem ddeall a dathlu hynny. Fodd bynnag mae’n anodd i gyfathrebu gwerth hyn - er enghraifft, sut ydych yn egluro i rywun beth yw gwerth gwirfoddoli neu effaith ar fywyd person ifanc sy’n derbyn y gefnogaeth?

Ym Mantell Gwynedd rydym yn defnyddio y dull Canfod Gwerth Buddsoddiad Cymdeithasol (Social return on Investment) er mwyn deall yn well effaith ein gwaith. Fel canlyniad, rydym yn deall yn well be’ sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau y pobl yr ydym yn gweithio gyda, ac rydym yn awyddus i chi gael y cyfle i wneud hyn hefyd.

Nid rhoi pris ar bob peth ydy bwriad Canfod Gwerth ar Fuddsoddiad Cymdeithasol, y bwriad yw deall gwerth y gwaith yr ydym yn ei wneud. Gall y dull yma eich helpu gyda ceisiadau tendro neu grantiau, denu pobl da i weithio gyda chi, neu i wella'r effaith gymdeithasol yr ydych yn ei wneud.

Os oes gennych ddiddordeb i wybod rhagor, cysylltwch Eleri Lloyd (eleri@mantellgwynedd.com) neu Adam Richards (adamrichards@mantellgwynedd.com).

Rydym yn gwybod bod y sector gwirfoddol yn gwneud gwaith gwych, rydym eisiau eich helpu i ddeall hyn ymhellach, er mwyn medru gwneud rhagor o waith gwych!

Hyfforddiant Cyflwyniad i Werth - cliciwch yma

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd