ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Gwynedd Ni


logo gwynedd ni

Gwynedd Ni yw’r gwasanaeth gwybodaeth a chyngor ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Ngwynedd.

 Gallwch gysylltu â nhw am lu o wybodaeth megis:

• Rhestr o ddarparwyr gofal plant e.e. Gwarchodwyr, Meithrinfeydd, Clybiau ar ôl Ysgol, Cylchoedd Meithrin
• Gwybodaeth am wasanaethau lleol e.e. GISDA, Cyngor Ar Bopeth, Barnardo’s, Iechyd
• Cymorth i sefydlu darpariaeth gofal plant newydd e.e. cofrestru i fod yn warchodwr plant
• Gweithgareddau i'r plant ac i'r teulu e.e. pethau sy'n digwydd yn ystod gwyliau'r ysgol a dyddiau hwyl i'r teulu
• Clybiau e.e. peldroed, nofio, cerdd, celf, hoci, dawns
• Llinellau cymorth
• Gwasanaethau i blant gyda anghenion ychwanegol

Cliciwch yma i fynd i safle wê Gwynedd Ni


 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd