ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Newyddion / Blog Plant a Phobl Ifanc


  Bwletin Plant a Phobl Ifanc
 
Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Hâf 2016 - cliciwch yma

 
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc
 
Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

 
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc
 
Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Gaeaf 2015/16 - cliciwch yma

 
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc
 
Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Haf 2015 - cliciwch yma

 
  Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu
 
hyfforddiant diogelu plant

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 23/6/2015, 9:30yb –4yp - cliciwch yma

 
  Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu
 
hyfforddiant diogelu plant

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 16/6/2015, 9:30yb –4yp - cliciwch yma

 
  Hyfforddiant Diogelu Plant (Cyffredinol)
 
hyfforddiant diogelu plant

Hyfforddiant Diogelu Plant (Cyffredinol)
Cwrs am ddim
- Swyddfa y Bont, Penygroes
23 Mawrth 2015 - 9.30yb-4yp - cliciwch yma

Hyfforddiant Diogelu Plant (Cyffredinol)
Cwrs am ddim
- Swyddfa y Bont, Penygroes
31 Mawrth 2015 - 9.30yb-4yp - cliciwch yma

 
  Hyfforddi’r Hyfforddwyr: Hawliau Plant a CCUHP
 
Hyfforddi’r Hyfforddwyr: Hawliau Plant a CCUHP

Hyfforddi’r Hyfforddwyr: Hawliau Plant a CCUHP

Tremadog – 5 Mawrth 2015, 9.15yb – 4yp - cliciwch yma


 
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc Chwefror 2015
 

  Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Chwefror 2015 - cliciwch yma

 
  Cwrs am Ddim - Hyfforddi’r Hyfforddwyr:
 
Hawliau Plant a CCUHP
Tremadog – 29 Ionawr 2015, 9.15yb – 4yp cliciwch yma
 
  Hyfforddiant: Ymwybyddiaeth
 
Hyfforddiant: Ymwybyddiaeth - cliciwch yma
 
 

Holiadur monitro cyfranogiad plant a phobl ifanc

 
survey

Holiadur monitro cyfranogiad plant a phobl ifanc - cliciwch yma

 
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc Hydref 2014
 

  Bwletin

Bwletin Plant a Phobl Ifanc Hydref 2014 - cliciwch yma

 
  Hyfforddiant:  Diogelau Plant (Cyffredinol)
 

  logo

Lleoliad: Swyddfa Cartref Bontnewydd, 28 Heol y Dwr, Penygroes, LL54 6LR

Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher, 17 Medi 2014, 9:30yb – 4yp

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
  Hyfforddiant: Diogelu Plant (Targed)
 

logo

Lleoliad: Swyddfa Cartref Bontnewydd, 28 Heol y Dwr, Penygroes, LL54 6L

Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher, 22/10/2014, 9:30yb – 4yp

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
  RHWYDWAITH PLANT A PHOBL IFANC GWYNEDD
  logo Gwahoddiad Digwyddiad Rhwydwaith - Chwefror 25, 2014- cliciwch yma

  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Chwefror 2014
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Chwefror 2014- cliciwch yma

  RHWYDWAITH PLANT A PHOBL IFANC GWYNEDD
  logo Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd – 19 Tachwedd 2013 - cliciwch yma

  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Haf 2013
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Haf 2013 - cliciwch yma

  Cyfarfod Agored Dechrau’n Deg
  cyfarfod agored

Beth yw Dechrau’n Deg?

Grant o Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg. Y nod yw darparu gwasanaethau dwys o ansawdd uchel i blant, â’u teuluoedd yn ystod eu blynyddoedd cynnar mewn ardaloedd penodol yng Nghwynedd.

Os dymunwch gael mwy o wybodaeth, dewch draw am sgwrs.

Cyfarfod Agored Dechrau’n Deg - cliciwch yma


  CAIS - Hyfforddiant Gydnabyddedig Aml-Asiantaeth
  cais Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac Alcohol- cliciwch yma

  Llywodraeth Cymru – Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru
  taflen ffeithiau Taflen Ffeithiau - cliciwch yma

  Digwyddiad – ‘Gweithio a Chefnogi ar y Cyd’
 
mantell gwynedd

Digwyddiad 'Gweithio a Chefnogi ar y Cyd’- 14/6/2013 - cliciwch yma

Yng Nghlwb Peldroed Porthmadog, 14eg o Fehefin 2013 am 9.30yb.

(Cyfyngir y nifer i 2 gynrychiolydd o bob mudiad).

Cliciwch yma i gael Ffurflen Gofrestru

Rhaglen ‘Gweithio a Chefnogi ar y Cyd’
14 Mehefin 2013 – Clwb Peldroed Porthmadog
- cliciwch yma


  Hyfforddiant CAIS - Hyfforddiant Gydnabyddedig Aml-Asiantaeth
 
logo CAIS

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac Alcohol - cliciwch yma


  PNAWN RHANNU GWYBODAETH - DERWEN
  derwen Tîm Integredig Plant Anabl - cliciwch yma

  Ein Hawliau – Cymru
  pobl ifanc Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â disgyblion o Ysgol Pentrehafod, Abertawe, wedi datblygu ap dwyieithog newydd sy’n hyrwyddo hawliau plant - cliciwch yma

  GISDA
  logo gisda NEWYDDLEN GISDA – GWANWYN 2013 - cliciwch yma

  Cynhadledd Trydydd Sector Plant yng Nghymru 2012
  Cynhadledd Trydydd Sector Plant yng Nghymru 2012 - cliciwch yma

  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Ionawr 2013
  Bwletin Plant a Phobl Ifanc – Ionawr 2013 - cliciwch yma

  Hyfforddiant Diogelu Plant  
  Hyfforddiant Diogelu Plant -

AM DDIM i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd - cliciwch yma

  National Theatre Wales
  UWCHGYNULLIAD CYNTAF ERIOED
NATIONAL THEATRE WALES I’W
GYNNAL YM MANGOR - cliciwch yma

  Nyth
  logo nyth


Cefnogaeth am ddim i helpu chi lleihau eich biliau ynni - cliciwch yma


Taflen wybodaeth - Cefnogaeth am ddim i helpu chi lleihau eich biliau ynni - cliciwch yma  Bwletin Plant a Pobl Ifanc
  logo


Newyddlen Trydydd Sector Gwynedd – Hydref 2012 - cliciwch yma


  Wythnos Ni 2012
  poster

Yn ystod Wythnos Ni bydd llwyth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhob rhan o Wynedd yn seiliedig ar y thema ‘Dathlu Teuluoedd’ - cliciwch yma


  Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd
  logo

Gwahoddiad Digwyddiad Rhwydwaith PPI - 12 Medi 2012 - cliciwch yma

Gwahoddiad RBA – 16 Hydref 2012 - cliciwch yma


  Gyda'n Gilydd
  logo gyda'n gilydd Bwletin Gyda’n gilydd - cliciwch yma

 

Pleidleisiwch am GISDA
Fedrwch chi plîs pleidleisio GISDA am y cyfle i’r grwp Theatr Fforwm weithio gyda’r ‘National Theatre’ i godi ymwybyddiaeth yng Ngwynedd o ddigartrefedd a materion o amgylch y pwnc

http://assembly.nationaltheatrewales.org/

‘Proposal 9 - Gwynedd‘ ydi prosiect GISDA.
‘Da ni ar y blaen ar hyn o bryd ond mae yna wythnos i fynd


  Dyma gyfle i ddarllen a rhoi sylwadau ar y ddogfen ymgynghori gan Lywodraeth Cymru ar Ganllawiau Statudol ar gyfleoedd chwarae (sydd yn cynnwys gweithgareddau hamdden a chorfforol).

http://wales.gov.uk/consultations/childrenandyoungpeople/play/?lang=cy

Gallwch basio eich sylwadau i cerirhiannonjones@gwynedd.gov.uk neu ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ar y we. Dyddiad cau'r ymgynghoriad yw 25ain o Fehefin.

  Fideo Fforwm Ieuenctid Gwynedd (Fideo atal-ysmygu)
  fideo Pleidleisiwch nawr! - cliciwch yma

  Derwen
  Derwen - Gwasanaeth newydd ar gyfer pobl ifanc Gwynedd yn magu gwreiddiau - cliciwch yma

   

 

I weld ein archif newyddion - cliciwch yma

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd