ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Y Porth Ymgysylltu


CEFNDIR


Mae’r Porth Ymgysylltu yn gynllun Cydgyfeiriant sydd yn cynnig contractau i fudiadau yn y Trydydd Sector, Statudol a Phreifat i leihau anweithgarwch economaidd Yng Ngwynedd drwy fuddsoddi mewn mudiadau sy’n gweithio gyda’r bobl hynny nad ydynt mewn cyflogaeth prif ffrwd a’r rheini sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Cyswllt pellach:
Jennine Downing
Cydlynydd Cynllun Y Porth Ymgysylltu
Swyddfa Rhanbarthol y Gogledd WCVA
Morfa Hall
Bath Street
Rhyl
LL18 3EB

Rhif ffôn: 0800 2888 329

jdowning@wcva.org.uk


NEWYDDLEN Y PORTH YMGYSYLLTU


Medi 2011 - cliciwch yma

Gorffennaf 2011
- cliciwch yma

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd