ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Gwirfoddoli


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

A ydych yn chwilio am rywbeth cyffrous a diddorol i’w wneud?
Mae yna ddewis eang iawn o gyfleoedd gwirfoddoli ar eich cyfer, er enghraifft:

  • Gwarchod yr amgylchedd
  • Cwnsela
  • Gwaith swyddfa
  • Gyrru
  • Codi arian
  • a llawer, llawer mwy...

Beth bynnag yw eich sgiliau neu ddiddordebau – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Sut gallwn eich helpu?

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd fel “siop cyfleoedd”.

  1. Galwch heibio, a gallwn ddweud wrthych beth sydd ar gael yn lleol a’ch rhoi mewn cysylltiad â mudiadau. Cewch gyngor a thrafod beth yr hoffech ei wneud. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i gyfle sydd yn addas i chi.
  2. Codwch y ffôn am sgwrs – 01286 672626 / 01341 422575
  3. Cliciwch YMA am y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf yng Ngwynedd.
  4. Cliciwch ar www.gwirfoddolicymru.net – sef gwefan o gyfleoedd gwirfoddoli drwy Gymru.

Manylion “Grant dan arweiniad pobl ifanc”

· Flier Grantiau dan arweiniad pobl ifanc 2014-15 - GwirVol - cliciwch yma

· Ffurflen gais Grantiau GwirVol 2014-15 - cliciwch yma

· Canllawiau i fudiadau i gyd fynd gyda’r pecyn cais 2014-15 - cliciwch yma

· Rhestr wirio GwirVol 2014-15 - cliciwch yma

A ydych rhwng 14 a 25 oed?
Y mae cynllun arbennig i chi gael ymuno ag ef – Gwirfoddolwr y Mileniwm

 

 

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd