ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

GwerthwchiGymru (Sell2Wales)


Anogir sefydliadau'r trydydd sector i gofrestru ar GwerthwchiGymru

Mae sefydliadau bach yn cael eu hannog i gofrestru eu gwasanaethau drwy GwerthwchiGymru fel rhan o'r trefniadau cyflenwi ar gyfer rhaglenni 2007-2013.

www.sell2wales.co.uk

O dan y rhaglenni newydd gall sefydliadau elwa o arian Ewropeaidd nid yn unig fel noddwyr neu fel buddiolwyr prosiectau ond hefyd trwy dendro i ddarparu eu gwasanaethau. Unwaith y maen nhw wedi cofrestru gyda GwerthwchiGymru, gall sefydliadau fidio am gytundebau, a chânt wybod am y cyfleoedd, a gyhoeddir ar PrynwchiGymru.

Bydd cyfleoedd i ddarparu gwasanaethau drwy brosiectau arian Ewropeaidd hefyd yn cael eu rhestru ar wefan WEFO yn y tablau prosiectau a gymeradwywyd.

Bydd y trefniadau hyn yn fodd i sicrhau fod cyfleoedd i sefydliadau llai gyflenwi gweithgarwch arian Ewropeaidd yn cael eu cynnig mor eang â phosib. Bydd hyn hefyd yn helpu prosiectau i fodloni rheoliadau'r Cymorth Ewropeaidd ar Gymorth gwladol a chaffael.

Mae Canllaw i Dendro i'w gael yn adran COA (Cwestiynau a Ofynnir yn Aml) gwefan GwerthwchiGymru sy'n rhoi cynghorion ymarferol ar sut i gyflwyno tendr.

Mae gwybodaeth bellach ar gael trwy gysylltu â'ch Tîm Ewropeaidd Gofodol rhanbarthol neu Linell Gymorth WEFO ar y rhif: 0845 010 3355.

Cyhoeddwyd canllawiau WEFO ar nawdd, partneriaeth, caffael a grantiau i helpu sefydliadau ddeall a allent fod mewn gwell sefyllfa i fod yn asiantiaid cyflenwi prosiectau yn hytrach na noddwyr prosiect neu beidio.

Cyhoeddwyd gwybodaeth hefyd ar Fynediad y Trydydd Sector i Arian Ewropeaidd, sy'n egluro'r canllawiau'n benodol mewn cysylltiad â'r trydydd sector.


  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd