ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Newyddlenni/Bwletinau


Cyhoeddir Newyddlen Iechyd, Gofal a Lles o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Bydd y Newyddlen yn cynnwys gwybodaeth a newyddion perthnasol i’r maes yma.

Os yr hoffech chi gynnwys unrhyw erthyglau/gwybodaeth yn y Newyddlen cysylltwch â Sioned Llwyd Larsen sioned@mantellgwynedd.com

Cliciwch yma i roi eich barn ar yr Ymgynghori diweddaraf

 • Arweiniad Statudol Diogelu terfynol wedi ei gyhoeddi 06/04/16 - cliciwch yma
 • Newyddion y Rhwydwaith - cliciwch yma
 • Grwp Rhieini plant gydag anghenion ychwanegol (Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr)
 • 28 Awst 2015 - Cynlluniau ar y Mesurau Arbennig a'r Cynlluniau 100 Niwrnod (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) - cliciwch yma
 • Iechyd, Gofal a Lles Hâf 2015 – DIWEDDARIAD - cliciwch yma
 • 31 Gorffennaf 2015 - Cynlluniau ar y Mesurau Arbennig a’r Cynlluniau 100 Niwrnod (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) - cliciwch yma
 • 24 Gorffennaf 2015 - Cynlluniau ar y Mesurau Arbennig a’r Cynlluniau 100 Niwrnod (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) - cliciwch yma
 • Prosiect Strategol CAE. Datganiad o Ddiddordeb Iechyd a Lles - cliciwch yma
 • Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng ngogledd Cymru? Ydych chi am fod yn rhan o ddatblygu strategaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl? Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. Ffurflen Gofrestru - cliciwch yma
 • Pecyn cyflogwyr ar gyfer Cyflogwr Taliadau Uniongyrchol a Cynorwywyr Personol cliciwch yma
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Dogfen ymgynghori cliciwch yma
  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 19 Mehefin 2015.
 • Newidiadau i Wasanaethau Mamolaeth i’r Newydd-anedig, Llawdriniaethau’r Fron a Gynaecoleg Dros Dro cliciwch yma
 • Ymgynghoriad am ddatblygiad yn Waunfawr. Llythyr - cliciwch yma Ffurflen Ymateb - cliciwch yma
  NODER: Bydd yr Ymgynghoriad yn cychwyn ar 12fed o Chwefror 2015 ac anfonir unrhyw ymatebion erbyn dydd Gwener 13 Mawrth 2015 - Rhif ffôn Cymraeg yw 0800 157 7344
 • Datganiad i’r Wasg - 12 Medi 2014 - Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf cliciwch yma
 • Strategaeth Ymchwil a Datblygu 2014-2019 - cliciwch yma
 • Feedback form (Consultation questions on R&D strategy – Saesneg yn unig) - cliciwch yma
 • E-fwletin Iechyd, Gofal a Lles – Diweddariad Haf 2014 – cliciwch yma
 • Digwyddiad Iechyd Da - Hydref 17 2014 – Dolgellau - cliciwch yma
 • Bwletin Ymgynghori - wythnos yn gorffen 14 Chwefror 2014 - cliciwch yma
 • E-fwletin Iechyd, Gofal a Lles – Diweddariad Hydref 2013 - cliciwch yma
 • Problem Iechyd Cyffredin? Cewch gyngor ar-lein - cliciwch yma
 • Cynllun Darparu Gofal Iechyd Lleol - llythyr cliciwch yma, dogfen - cliciwch yma
 • Llythyr gan Comisiynnydd Pobl Hyn Cymru - Rhannu eich profiadau o driniaeth ysbyty yng
  Nghymru - cliciwch yma
 • Holiadur - Rhannu eich profiadau o driniaeth ysbyty yng Nghymru - cliciwch yma
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles – Diweddariad Gwanwyn 2013 - cliciwch yma
 • GWYBODAETH I BARTNERIAID: YMGYRCH DEWIS DOETH BIPBC - cliciwch yma
 • Bwletin Iechyd, Gofal a Lles – Medi 2012 - cliciwch yma
 • Newyddlen Haf 2009 - cliciwch yma.
 • Newyddlen Gwanwyn 2008 - cliciwch yma.
 • Newyddlen Gwanwyn 2007 - cliciwch yma.

 

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd