ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

PEG (Partneriaeth Economaidd Gwynedd)


Gwefan: cliciwch yma

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd a’i Grwp Llywio yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth lleol i Wynedd fydd yn cynnwys goruhwylio ei weithrediad drwy hyrwyddo cydblethiad a chydweithrediad economaidd er mwyn hybu a gweithredu cynlluniau datblygu economaidd newydd o fewn y sir.

Mae rôl a chyfrifoldebau aelodau Grŵp Llywio Partneriaeth Economaidd Gwynedd yn cynnwys:

 • Datblygu strategaeth datblygu lleol i’r ardal
 • Datblygu strwythurau, prosesau a threfniadau i weithredu strategaeth datblygu lleol yr ardal
 • Monitro datblygiad a gweithrediad y strategaeth datblygu lleol i’r ardal
 • Cyfrannu tuag at dargedu’r adnoddau sydd ar gael ac ymateb i anghenion ac adnabod cyfleoedd fydd yn datblygu’r economi ymhellach
 • Darparu sylwadau ar brosiectau sydd yn chwilio am arian gan ffynhonellau rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd a dosbarthiad gweithgareddau rhanbarthol a chenedlaethol
 • Monitro gweithgareddau sefydliadau sydd wedi eu hapwyntio i ddosbarthu strategaeth datblygu economaidd, a glynu at ofynion ariannol rheolaethol
 • Sichrau bod prosiectau yn gadarn, werth am arian ac wedi eu datblygu’n dda gan ymateb i anghenion ac yn cael effaith bositif ar yr economi yn cael eu dwyn ymlaen a’u dewis am i gael eu gwerthuso a’u hariannu
 • Monitro gweithredu a chanlyniadau prosiectau datblygu economaidd sy’n cael eu dosbarthu yn lleol
 • Hwyluso cydblethu a chydweithredu gweithgareddau datblygu economaidd yng Ngwynedd
 • Hyrwyddo gweithgareddau a rhaglenni datblygu economaidd yng Ngwynedd

Mae rhai cynlluniau eisioes wedi eu darparu e.e.

 • Cynllun Datblygu Gwledig Cymru
 • Rhaglen Gweithredu dros Gymunedau Gwledig
 • Rhaglen Amcan 1 Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (2000 - 2006)
 • Rhaglenni Cydgyfeirio a Cydweithrediad Tiriogaethol (2007 – 2013)

Cyswllt: PEG

Cyfeiriad: Adran Economi a Chymuned
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 679343

E-bost: peg@gwynedd.gov.uk


Llwyddo'n Lleol

logo

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd