ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

CPSG ( Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol)


Gwefan: cliciwch yma

Mae Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol (VSPC) yn un o'r cyrff allweddol sy'n cynnal deialog rheolaidd rhwng y Sector gwirfoddol a'r Cynulliad Cenedlaethol. Caiff bob amser ei gadeirio gan Weinidog. Mae aelodau yn cynnwys:

  • 11 Aelod Cynulliad
  • 21 cynrychiolydd o rwydweithiau'r sector gwirfoddol
  • 3 chynrychiolydd o CGGC

Prif ddiben Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol yw sicrhau y caiff yr egwyddorion a esbonnir yng Nghynllun y Sector Gwirfoddol eu rhoi ar waith. Rhydd gyfle hefyd i'r sector godi meysydd allweddol sy’n ymwneud â materion sy'n effeithio ar Gymru gyfan neu sy’n peri pryder iddynt gydag Aelodau a Gweinidogion y Cynulliad.

Mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru ac anogir y cyhoedd i ddod i'r cyfarfodydd.


Dogfennau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am raglenni cyfarfodydd, cofnodion a phapurau holl gyfarfodydd Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol.

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd