Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Gwynedd ar y Cyd (Strategaeth Gymunedol Gwynedd)

 


Gwynedd ar y Cyd yw enw Strategaeth Gymunedol Gwynedd sydd â'r nod o sicrhau gwell ansawdd bywyd i drigolion Gwynedd nawr ac i'r dyfodol. Mae Bwrdd Llywio Gwynedd ar y cyd yn cynnwys y pobl sy'n gyfrifol am gymryd penderfyniadau allweddol mewn Partneriaethau ac Asiantaethau yng Ngwynedd. Mae prif swyddogion y cyrff yma wedi cytuno i ddechrau gweithio mewn ffyrdd newydd ac i amserlen newydd er mwyn darparu gwell gwasanaethau drwy'r Sir. Mae Strategaeth newydd Gwynedd ar y Cyd yn dechrau cymryd siâp yn dilyn proses sydd wedi ystyried yn fanwl pa ffactorau sy'n cynnig cyfleoedd a rhwystrau i wella Gwynedd dros y 10-15 mlynedd nesaf. Er mwyn cyflawni ein potensial rydym wedi adnabod saith maes strategol : Economi a Sgiliau, Gwasanaethau Arloesol, Newid Hinsawdd, Tai, Asedau Amgylcheddol, Newid Demograffig, Cymdeithas, Iaith a Diwylliant. Mae Arweinwyr y blaenoriaethau yma yn datblygu cynlluniau gweithredu gydag amcanion penodol i'w cyflawni dros y 3,5 a 10 mlynedd nesaf. Gwynedd ar y Cyd.ffordd newydd o weithio


Staff y Bartneriaeth

Pwynt cyswllt
Gwynedd ar y Cyd, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon LL55 1SH 
Ffon: 01286 679906/679965  
we: www.gwyneddarycyd.org.uk/
e-bost: gwybodaeth@gwyneddarycyd.org.uk 


Dogfennau

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd - cliciwch yma

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd