ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Grŵp Cyswllt y Sector Wirfoddol


Mae’r Grŵp Cyswllt rhwng y Sector Wirfoddol â Chyngor Gwynedd yn gweithredu fel y prif fan cyfarfod rhwng y sector wirfoddol â’r Cyngor. Mae’n cytuno ar gompact sydd yn diffinio’r berthynas rhwng y Cyngor â’r sector ac yn pennu rhaglen waith i fonitro ac adolygu cynnydd yn y maes. Mae’r grŵp yma’n cynnwys 7 cynrychiolydd o’r Sector Gwirfoddol a 7 o Gyngor Gwynedd. Y bwriad yw gwella dealltwriaeth a chydweithio rhwng gyda’r nod o wella gwasanaeth i bobl Gwynedd.

Aelodau

 

Bethan Russell Williams Mantell Gwynedd - 01286 672626
Ceri Cunnington  
Eleri Jones Age Cymru Gwynedd & Môn
Tal Michael Cyngor ar Bopeth Cymru / CAB Gwynedd a De Ynys Môn - Caernarfon
Mr Elfyn Owen Canllaw
Sian Tomos GISDA
Katherine Toms Menter Fachwen
Dafydd Watts  

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd