ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Partneriaethau


Rhan o waith Mantell Gwynedd yw ymgynghori a rhoi gwybodaeth ar bolisiau sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector. Rydym yn hwyluso cynrychiolaeth y sector ar grwpiau cyd-weithio lleol ac yn cynrychioli ar Bartneriaethau Strategol sirol a rhanbarthol.

Partneriaethau Strategol

(cliciwch ar y bartneriaeth am fwy o wybodaeth)

Partneriaethau, Fforymau a Grwpiau Eraill

Mae Mantell Gwynedd yn ymwneud â nifer o rwydweithiau, fforymau a grwpiau eraill ar draws y sir hefyd. Enghraifft o’r rhain yw:

  • Fforwm Amgylcheddol
  • Rhwydwaith 14-19
  • Bwrdd Iechyd Lleol
  • Cymunedau’n Gyntaf

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag unrhyw agwedd o waith partneriaethau Mantell Gwynedd, cysylltwch â‘r swyddfa yng Nghaernarfon neu Ddolgellau.

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd