Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Beth yw Rhaglen Cymunedau'n Gyntaf?

 


Mae Rhaglen Cymunedau'n Gyntaf yn troi o gwmpas y broses o cefnogi cymunedau i benderfynu eu anghenion eu hunain a chware rhan weithgar i ffurfio dyfodol eu cymuned. Mae yn ymwneud a'i galluogi i ddatblygu yr hyder, yr wybodaeth, sgiliau a phrofiad i weithredu'n annibynol. Nod ac amcanion y rhaglen yw:

  • Rhaglen deng mlynedd i wella amodau byw a rhagolygon pobl sy'n byw yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.
  • Rhaglen sy’n ceisio sicrhau fod nawdd a chefnogaeth ar gael gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac asiantaethau eraill sy'n derbyn nawdd cyhoeddus yn cael eu targedu at yr ardaloedd tlotaf.
  • Rhaglen sy’n grymuso pobl leol er mwyn eu galluogi i benderfynu beth sydd ei angen i adfywio'r ardaloedd y maent yn byw a gweithio ynddynt.
  • Rhaglen yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth pellgyrhaeddol i'n cymunedau difreintiedig.

Pwy sy’n Gymwys?

Y 100 ward etholiadol fwyaf difreintiedig, yn ôl Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru (argraffiad 2005). Yn ychwanegol mae 32 is-ardaloedd wedi eu cynnwys o 2005 ymlaen.

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd