ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Ffrindia'


"Rhowch eich ffydd mewn ffrind"

 

Ydy chi yn berson unigryw sydd yn gallu cyd dynnu gyda pobl, felly darllenwch ymlaen mae Ffrindia’ eich angen i wirfoddoli........

 

Mae Ffrindia’ yn gynllun, cyffrous ar gyfer trigolion Gwynedd. Yn syml mae’ recriwtio gwirfoddolwyr i gyfeillio â unigolion dros 50 oed sydd yn unig, ynysig, neu mewn perygl o fod ar ffiniau cymdeithas. 

Bydd gwirfoddolwyr FFRINDIA' yn cyfeillio i leihau'r teimlad o unigrwydd a diffyg hyder. Mae'r cynllun yn gweithio tuag at hybu hunanhyder ac annibyniaeth ymysg y rhai fydd yn elwa o'r cynllun. 

FFRINDIA' - lle byddem ni heb ein gilydd a heb ffrindia'?

RHANNU'R broblem, rhannu'r baich dyma'n gweledigaeth.

I sicrhau'r gorau i bawb, bydd tîm FFRINDIA' yn cynnig cefnogaeth bob cam o'r ffordd.

NI fydd cost am y gwasanaeth, ac ni eithrir unrhyw un o'r cynllun ar sail adnoddau ariannol a/neu gofal.

DEWISWCH wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun yng ngwir ystyr y gair.

I dderbyn rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

AMSER a brwdfrydedd fydd yr unig gost i chi!

 Rhowch eich ffydd mewn ffrind

 

Mae nifer o bobl sydd ag anghenion gofal yn y gymuned yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan ym mywyd cymdeithasol a chymunedol.....


FFRINDIA' Trwy Wynedd


O Aberdaron i'r Bala ac o Dywyn i Gwm Y Glo, mae'r gwasanaeth ar gael ym mhob ardal yng Ngwynedd.

 

I weld ein fidios diweddaraf cliciwch yma

 
  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd