Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Cysylltu


I wirfoddoli, cysylltwch â'ch cydlynydd lleol -

ARFON

Alan Thomas

01286 672626
07786511208

* alan@mantellgwynedd.com

DWYFOR

Dawn Thomas

01286 672626
07786397890

* dawn@mantellgwynedd.com

MEIRIONNYDD

Mirain Fflur Roberts

01341 422575
07786513038

* mirainroberts@mantellgwynedd.com

 

Ymholiadau cyffredinol: ffrindia@mantellgwynedd.com

Gwirfoddoli - Ni fyddai FFRINDIA'n bodoli heb wirfoddolwyr. Os hoffech gyfrannu'ch amser, cliciwch yma i ddysgu mwy. Edrychwn ymlaen at glywed gennych er mwyn trafod eich opsiynau. 

Unigolion  Eisiau gwybod mwy am sut y gall FFRINDIA' eich cefnogi? Cliciwch yma 

Calendr Digwyddiadau  Cliciwch yma.

Gweplyfr Ffrindia Cliciwch yma

Mae cynllun tebyg ar gael i drigolion Ynys Mon, sef Cadwyn Mon. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Ariennir gan Gronfa'r Loteri Fawr. Mae'r cynllun yn bartneriaeth rhwng Mantell Gwynedd, Age Cymru a'r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd