ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Ymholiad


Er mwyn ein galluogi i’ch cynorthwyo mewn modd effeithlon, byddwch cystal â darparu cymaint o wybodaeth â phosibl, ar y ffurflen isod..

FFURFLEN YMHOLIAD

Enw Cyswllt :
Enw’r Corff :
Cyfeiriad:
Côd Post:
Rhif ffôn cyswllt: :
E-bost:

Ymholiad e.e. -

  • Ydych chi angen ffurfio fel grŵp?
  • Ydych chi yn chwilio am gyllid?
  • Ydych chi angen gwybodaeth ar faterion personel?
  • Ydych chi angen gwneud cais am weld llyfr o’r llyfrgell?
  • Ydych chi angen creu polisiau gweithredu?
  • Neu angen llunio Cyfansoddiad efallai?

Os ydych angen gwybodaeth ynglyn ag unrhyw un o’r materion uchod neu os ydych angen gwybodaeth am unrhyw fater perthnasol arall a all helpu eich grŵp/mudiad i weithredu, nodwch eich manylion isod:

Manylion Ymholiad:

Ar gyfer unrhyw Ymholiad Cyllid/Grant, byddwn angen y wybodaeth isod yn ogystal os gwelwch yn dda:

1. Oes gan y grŵp Gyfansoddiad?
2. Oes Cyfrif Banc gan y grŵp?
3. Ydy’w grŵp yn newydd neu a ydyw wedi bod yn gweithredu ers rhai blynyddoedd? Nodwch os gwelwch yn dda:
4. Beth yw’r prosiect sydd gennych ar y gweill?
5. Oes gennych chi syniad o’r gost?
6. Oes gan y grŵp/mudiad rywfaint o arian yn barod?
   
 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd