ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Llogi Offer


Offer arall i'w llogi - Rhoddir flaenoriaeth i fudiadau gwirfoddol Gwynedd i’w llogi:

Ffurflen Llogi Offer i'w chwblhau

Costau Llogi Offer - Rhestr Prisiau (cliciwch yma)

Cofiwch, gellir llogi'r offer am bris gostyngol, os yw eich mudiad wedi ymaelodi.. Ymaelodwch nawr

Offer Cyfieithu Sibrwd (Cyflais 3)ar gael i'w llogi o
swyddfa Caernarfon a Dolgellau
   
 
Offer arall i'w llogi: (o swyddfa Caernarfon)
Sustem PA

Taflunydd

Gliniadur

Argraffydd

Camcordor

Camera Digidol

Sgrin

Byrddau Arddangos

Flip Chart (stand)

     

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Caernarfon ar 01286 672626 neu ebostiwch ymholiadau@mantellgwynedd.com


Mudiadau Plant a Phobl Ifanc yn unig Noder mae'r isod ar gael i'w llogi AM DDIM i fudiadau Plant a Phobl Ifanc.

  • Gliniadur
  • Argraffydd
  • Taflunydd
  •  Camcordor
  • Camera Digidol

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Caernarfon -
ebost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

 

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd