ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Llogi Ystafell


Llogi Ystafell (swyddfa Caernarfon)

Mae dwy ystafell ar gael i'w llogi. Rhoddir flaenoriaeth i fudiadau gwirfoddol i’w llogi.

  • Ystafell dderbynfa
  • Ystafell lawr grisiau

Mae cyfleusterau paned ar gael drwy drefniant.   Prisiau gostyngol  ar gyfer aelodau.

1.Ystafell derbynfa
Mae'r ystafell hon gyda mynediad i'r anabl ac yn eistedd 12 o bobl. Gellir newid trefn y byrddau os dymunir.

 

2. Ystafell lawr grisiau
Mae'r ystafell hon i lawr un rhes o risiau ac yn eistedd hyd at 16 o bobl.

 

 

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd