Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru


Os ydych yn chwilio am hyfforddiant lleol sy'n rhoi gwerth da am arian, cymerwch olwg ar yr hyn sydd ar gael drwy ein rhaglen hyfforddi Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru.

Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli sy'n cynnal yr hyfforddiant hwn ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn eich ardal, am £20 yn unig y pen.

Mae'r cyrsiau wedi'u rhannu'n bedwar maes allweddol:

    • Sefydlu a rhedeg eich mudiad
    • Rheoli adnoddau a phobl
    • Gweithio gydag eraill/gweithio mewn partneriaeth
    • Dod o hyd i arian a'i gael

Mae'r cyrsiau naill ai'n para drwy'r dydd neu hanner y dydd, ac maent yn gyfle gwych i gwrdd â phobl o fudiadau lleol eraill. Arweinir y cyrsiau gan staff lleol y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a'r Canolfannau Gwirfoddoli sy'n gyfarwydd â'ch anghenion fel mudiad lleol.

Yn 2011/12, darparu 231 o gyrsiau drwy'r rhaglen hon i 1,647 o ddysgwyr; cafodd 94% o'r cyrsiau eu barnu'n dda neu'n ardderchog.

I ddod o hyd i gwrs lleol cysylltwch gweler y rhestr cwrs isod. Am fanylion pellach neu i archebu lle cysylltwch â'r CGS perthnasol, cliciwch yma am eu manylion cyswllt

Cefnogir y cyrsiau hyn gan Lywodraeth Cymru dan y Cytundeb Partneriaeth

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd