ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Bwrdd Gwasanaethau Lleol


Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd yn cynnwys arweinwyr prif asiantaethau cyhoeddus y sir. Mae’r Bwrdd yn cynnig arweiniad i’r sir, yn cydweithio ar brosiectau arbennig, ac yn gweithredu ar y cyd i chwilio am gyfleoedd ac i ddatrys problemau ar lefel sirol.

Y nod yw gwasanaethu pobl Gwynedd yn well trwy ragor o gydweithio. Mae gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn seiliedig ar Strategaeth Gymunedol Gwynedd – Gwynedd ar y Cyd. Mae Strategaeth Gwynedd ar y Cyd yn amlinellu blaenoriaethau’r sir rhwng 2008 a 2012.

Nid yw’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn gyfrifol am weinyddu gwasanaethau unigol. Yn hytrach mae’n cymryd golwg ehangach ar y sialensiau sydd yn wynebu’r sir ac yn gweithredu ac yn cydweithio er mwyn cwrdd ag anghenion dinasyddion yr ardal.

Ceir rhagor o wybodaeth am waith Gwynedd ar y Cyd, a’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol trwy gysylltwch â:-

Cydlynydd Gwynedd ar y Cyd
Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH
E-bost: gwyneddarycyd@gwynedd.gov.uk
Gwefan: www.gwyneddarycyd.org.uk
Ffôn: 01286 679906

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd