Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Busnes yn Cefnogi Cymunedau


Mae prosiect Busnes yn Cefnogi Cymunedau wedi cyrraedd!

Mae'r prosiect hwn yn gyfle newydd a chyffrous i fudiadau Trydydd Sector a Busnesau Preifat yng Ngwynedd i ddod ynghyd i rannu syniadau a chynnig manteision ariannol i'r gymuned.

Mae Busnesau yn Cefnogi Cymunedau (B2C) yn annog busnesau i :-

  • Gefnogi grwpiau trydydd sector lleol (cyrff cymunedol, gwirfoddol, elusennol a di-elw).
  • Cynorthwyo busnesau i roi cefnogaeth ymarferol i grwpiau.e.e. amser, nwyddau neu wybodaeth. Gall y cymorth ymarferol hwn fod o gymorth mawr i grwpiau bach yn y gymuned.
  • Cynorthwyo unigolion drwy chwilio a threfnu lleoliad profiad gwaith, profiad cyfweliadau a chyfleoedd gwirfoddoli er mwyn gwella eu sgiliau ym myd busnes.
  • Yr amgylchedd a'r gymuned byddwn yn dod a gwirfoddolwyr o'r Trydydd sector a'r byd busnes at ei gilydd er mwyn gwella'r amgylchedd a safleoedd cyhoeddus yn y gymuned.

Rydym yn chwilio am sefyllfaoedd a chyfleoedd lle bydd pawb ar eu hennill, Wrth ymuno â B2C rydym yn gobeithio y bydd mudiadau a busnesau yn elwa drwy'i gilydd.

Dyma'r pump prif faes gwaith:

• Cynaladwyedd a Rhoddi
• Gwirfoddoli a Rhwydweithio
• Pobl Ifanc
• Pobl Hŷn
• Pobl Anodd eu Cyrraedd


Rhagor o wybodaeth ar gael ar gwefan Busnesau yn Cefnogi Cymunedau (B2C) - cliciwch yma


Astudiaethau Achos:
Grwpiau cymunedol yn derbyn cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim - cliciwch yma

Grŵp cefnogi’n dysgu technegau ymwybyddiaeth ofalgar - cliciwch yma

 

Gwynedd ac Ynys Môn

Swyddog Prosiect: Francesca Hughes
Ffôn: Ynys Môn: 01248 724944 Gwynedd: 01286 672626
Ffôn Symudol: 07912 062877

 

 

 


  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd