ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Bwrdd Rheoli


Swyddogion

  • Cadeirydd: Gwen Griffith - Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
  • Is-Gadeirydd: John Clifford Jones – Hwyl y Bont
  • Trysorydd: Eleri Jones, Age Cymru Gwynedd a Môn
  • Is-Drysorydd: Elwen Roberts – Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd

Aelodau

  • Tad Deiniol – Yn Ein Blaenau
  • Betty Williams - Aelod Seneddol wedi ymddeol
  • Llinos Rowlands - Caban Bach Barnardos
  • Cynghorydd Gareth Roberts – Cyngor Gwynedd


 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd