ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Ymaelodi


Ymaelodi â Mantell Gwynedd

Mae ymaelodi â Mantell Gwynedd yn agored i unrhyw fudiad gwirfoddol neu gymunedol. Mae’r aelodau yn rhan o’r broses o gynllunio gwasanaethau Mantell Gwynedd.

Trwy ymaelodi â Mantell Gwynedd byddwch yn cael:

  • Gwybodaeth gyson a defnyddiol i’ch grŵp.
  • Cysylltiad â grŵpiau o’r un maes.
  • Newyddlen chwarterol, cylchlythyrau ac e-fwletinau rheolaidd.
  • Cyfle i fod yn rhan o weithgareddau Mantell Gwynedd.
  • Telerau ffafriol wrth logi ystafell gyfarfod, llogi offer, llogi Uned Symudol.
  • Hyfforddiant defnyddiol am bris gostyngol.

Ffî ymaelodi blynyddol i bob grŵp / mudiad - £10.00

NODER:
I lenwi ffurflen aelodaeth Mantell Gwynedd cliciwch yma neu gellir printio copi ohoni a'i danfon ymlaen i un o swyddfeydd Mantell Gwynedd gyda'r ffi. (Dylir gwneud sieciau yn daladwy i Mantell Gwynedd. I bawb sy'n dewis llenwi'r ffurflen ymaelodi ar lein, byddwn yn eich anfonebu maes o law am y ffi a nodir. Diolch


Adnoddau


Adnoddau/Offer ar gael i'w llogi (am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc berthnasol)

  • Llogi Ystafell gyfarfod/hyfforddiant (swyddfa Caernarfon) - cliciwch yma
 
 
 
  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd